Quốc lộ 1A thuộc Đèo Rù Rì, Xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
058 38 39 353
Tư vấn sản phẩm : 0917 991 900
Tư vấn dịch vụ : 0917 991 911
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật