Quốc lộ 1A thuộc Đèo Rù Rì, Xã Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
058 38 39 353
Tư vấn sản phẩm : 0917 991 900
Tư vấn dịch vụ : 0917 991 931
Thời gian làm việc:
8:00 - 19:00 từ thứ 2 đến thứ 6
8:00 - 17:00 thứ 7, chủ nhật
Phòng kinh doanh
IMAGE
Phạm Sơn Tùng
Phó phòng kinh doanh xe thương mại
IMAGE
Phạm Linh Vương
Trưởng 1 nhóm kinh doanh xe thương mại
IMAGE
Phan Quang Huy
Trưởng nhóm 3 kinh doanh xe thương mại
IMAGE
Huỳnh Tấn Phục
Trưởng nhóm 2 kinh doanh xe thương mại
IMAGE
Hà Duy Hùng
Nhân viên kinh doanh phụ tùng
Phòng dịch vụ
IMAGE
Huỳnh Thông Đạt Thức
Trưởng phòng dịch vụ